Les AMPA

A la CEC estem donant suport a tot un seguit d'AMPA que volen formar xarxa per tal de compartir experiències, coneixements i propostes educatives interessants alhora que gestionen el seu dia a dia d'una manera atractiva i pràctica.

En els nostres dies és necessari formar part de les tecnologies de la informació i de la comunicació i la CEC ofereix un ventall de recursos i de possibilitats en aquest sentit.

Les AMPA que utilitzen la CEC saben que tenen, a banda dels canals clàssics de comunicació entre AMPA i famílies, com el correu electrònic o el tauler d'anuncis, tot un ventall d'eines que fan del seu camí diari un procés molt més còmode i amè de recórrer.

A més dels recursos basics que la CEC us ofereix, disposem de forma diferencial d'una assistència tècnica molt pràctica per solucionar qualsevol petit entrebanc que us pugueu trobar en el decurs de la vostra experiència a la CEC, i d'un assessorament psicoeducatiu continu que pot ser ampliat, eventualment i si el vostre cas ho requereix, per una assistència professional multidisciplinària i global que acompanyarà alumnes i famílies.

Com funciona l'AMP@ 3.0
Presentació del nostre equip
Tutorial de com accedir a les AMPA