Els centres EP!

Des de la CEC, i dins del nostre Espai Psicoeducatiu (EP!), oferim un servei diferencial dissenyat per acompanyar de la forma més eficaç i eficient als nostres infants.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu estem iniciant la creació de tota una xarxa de professionals que proveeixi els nostres usuaris de cobertura psicoeducativa propera i multidisciplinària.

Aquesta xarxa està formada per professionals de la psicologia clínica, de la psicologia educativa, de la logopèdia, de la fisioteràpia i de la psiquiatria.

L’estratègia de l’EP! és la d’elaborar una xarxa complementària i de suport a la que ja tenim, gràcies a la col·laboració de pares, docents i professionals de la salut que ajudi a abastir els centres educatius catalans dels serveis que, a nivell global, els nostres alumnes es mereixen. Des de la CEC treballem perquè els nostres infants i adolescents disposin del suport que necessiten a l’hora de caminar pel seu procés de creixement, tant emocional com d’ensenyament/aprenentatge. Perquè pensem que és molt important i actualment degut a la situació social que tots patim, no hi ha prou recurssos per la detecció i prevenció de problemes que precoçment detectats i ben treballats estalviarien patiment i malestar.

Com funciona l'AMP@ 3.0
Presentació del nostre equip
Tutorial de com accedir a les AMPA