Plataforma AMP@ 3.0

La Plataforma Amp@ 3.0 és una plataforma destinada a les Ampes i a les famílies d'aquestes. És una plataforma versàtil, configurable, ampliable, però sobretot, amigable. Hem creat una plataforma, on el primer cop que hi entres, ja saps el què hi ha darrera de cada botó, imatge, menú. Volem que en un parell de clicks tinguis tota la informació necessària.

Gestió de les activitats extraescolars, on cada família pot apuntar als seus fills a les extraescolars desitjades, rebent un correu electrònic d'estat (confirmació, llista d'espera, etc.) L'AMPA obté tota la informació d'extraescolars de les famílies d'una manera organitzada i fàcil.

Gestió de rebuts de les quotes de l'AMPA. La plataforma gestiona automàticament la domiciliació bancària a les famílies.

Des de la plataforma es pot accedir, des d'un sol lloc, a tota la informació important per l'AMPA: dades dels membes de l'AMPA, llistats d'extraescolars, correus electrònics, formacions, etc.

Enviament de notificacions per família, aula, cicle o totes les famílies.

Realització d'enquestes online, amb els resultats en diferents formats.

Possibilitat d'inscriure's a formacions i diferents actes que realitza l'AMPA.

Calendari on apareixen totes les dates importants: terminis d'inscripcions, formacions, reunions de la junta de l'AMPA, festes i actes.

Assessorament psicològic on les families poden enviar les seves consultes a psicòlegs infantils col·legiats, i rebre en 36 hores, una resposta o assessorament a la seva pregunta.

Assessorament informàtic per l'ús de la plataforma i l'APP, orientat tant a la junta de l'AMPA com a les famílies de l'AMPA.

Aplicació AMP@ 3.0 per dispositius mòbils i tauletes

Comptareu també amb una pràctica APP tant per Android com per a iOS on poder gestionar les eines més importants d'una forma més inmediata i còmoda encara.

Com funciona l'AMP@ 3.0
Presentació del nostre equip
Tutorial de com accedir a les AMPA